Kontakt: +421 902 760 686
Kontakt: +421 903 212 098
Dobšinského 32, Bratislava, Pozrieť na mape
Rýchla rezervácia a kvalitné služby

Rýchla rezervácia a kvalitné služby

Dvojlôžkové izby s manželskou posteľou alebo oddelené

Dvojlôžkové izby s manželskou posteľou alebo oddelené

Raňajky a kávička v našom salóniku

Terasa s príjemným posedením

Vybavenie každej izby na vysokej úrovni

Vybavenie každej izby na vysokej úrovni

Raňajky a kávička v našom salóniku

Raňajky a kávička v našom salóniku

Rezervácia izieb

Vybavenie izieb

Okolie a centrum

Ubytovací poriadok

1. Pracovníci zodpovední za recepciu sú povinní odpovedať včas na každú objednávku na ubytovacie služby. Objednávky ubytovacích služieb urobené písomne alebo iným spôsobom, ktoré boli pracovníkmi zariadenia potvrdené a neboli objednávateľom včas ( deň vopred ) zrušené sú obojstranne záväzné.  O všetkých prevzatých a potvrdených objednávkach vedie prevádzkovateľ zariadenia evidenciu v elektronickej forme.

 

2. Pracovníci ubytujú len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom je povinný každý hosť predložiť svoj osobný doklad o totožnosti (občiansky preukaz, platný pas alebo iný doklad o totožnosti).

 

3. Ubytovať je možné i hosťa, ktorý má trvalé bydlisko v mieste penziónu. Pracovník recepcie vydá hneď pri nástupe kľúč od izby a čipovú kartu pre vstup do areálu penziónu.

 

4. Používať ubytovacie zariadenie je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami.

 

5. Ubytovacie zariadenie môže v osobitných prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od už potvrdenej objednávky.

 

6. Za peniaze a cenné veci zodpovedá penzión iba v tom prípade, ak sú uložené v penziónovom sejfe.

 

7. Pre prijímanie návštev sú určené len vyhradené spoločenské priestory. Na izbe môže ubytovaný hosť prijímať návštevy neubytovaných hostí len so súhlasom pracovníka penziónu po zapísaní sa do knihy návštev a to v čase od 10,00 do 20,00hod.

 

8. Ubytovacie zariadenie zabezpečuje hosťom služby minimálne v rozsahu určenej vyhláškou v stanovenej kategórii Penzión.

 

9. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6,00 hodinou rannou uhradí cenu za ubytovanie za celú predchádzajúcu noc.

 

10. V izbe a spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť bez súhlasu vedenia ubytovacieho zariadenia premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

 

11. Hosť je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery a riadne uzavrieť dvere.

 

12. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 12r. bez dozoru dospelých osôb v izbe a  v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.

 

13. V ubytovacom zariadení je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok. Ubytovaní hostia sú povinní riadiť sa pri svojom pobyte týmto požiarnym poriadkom.

 

14. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas doby pobytu majú právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností zamestnanci penziónu –   chyžná a v prípade potreby údržbár.

 

15. V čase od 22:00 do 8:OO hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.

 

16. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.

 

17. Sťažnosti hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie penziónu.

 

18. V deň príchodu sa môžu hostia ubytovať od 13.00 hod.

 

19. V deň odchodu musia hostia opustiť izbu do 11.00 hod.

 

20. V celej budove penziónu je PRÍSNY ZÁKAZ FAJČENIA. Pre fajčiarov je k dispozícii terasa.

 

21. Raňajky sú podávané od 07.30 hod. do 09.30 hod. Nakoľko raňajky nie su v cene ubytovania je potrebné ich objednať deň vopred.

 

22. K penziónu patrí parkovisko strážené kamerovým systémom. Zákazníci pri príchode na recepcii nahlásia EČ svojho auta.

 

23. Akékoľvek nezrovnalosti vo vybavení izby (zoznamy na izbách) sa hlásia na recepcii v deň príchodu. Prípadné závady počas pobytu sa hlásia na recepcii okamžite po ich zistení.

 

24. Kľúče od izieb a čipové karty sú k dispozícii počas celého pobytu. Za stratu kľúča, alebo čipovej karty účtujeme poplatok 50 Eur.

 

25. V priestore penziónu nie je povolené ubytovanie spolu s domácimi zvieratami.

 

26. V prípade porušenia ubytovacieho poriadku má právo službukonajúci prevádzkový pracovník penziónu žiadať okamžitú nápravu a v prípade opakovaného porušenia žiadať ukončenie pobytu.